Szanowni Państwo,

rok 2021 witamy wraz z kolejnym wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne wystąpienie podwyżek oraz ich wysokość wzbudza wiele kontrowersji i niejasności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, postaramy się je wyjaśnić.

Dlaczego podwyżki?

W lipcu 2019 roku Rząd, dostosowując się do wymogów unijnych, znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl zmian, z początkiem roku 2021 każda gmina w Polsce musi odzyskiwać połowę z masy odpadów komunalnych (osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu, który przykładowo w Kołobrzegu w roku 2019 wynosił zaledwie 7%). Wchodzący obowiązek segregacji zmniejszy ilość gospodarstw, które do tej pory odpadów nie segregowały, a co za tym idzie płaciły wyższe stawki. Sytuacja ta choć pozytywna ekologicznie, istotnie zmniejszy przychody gminy z tego tytułu. Aby wyrównać prognozowany poziom przychodów do kosztów, gminy są zmuszone podnieść stawki za odpady segregowane. Jednocześnie z podwyżkami, ustawowo została zmniejszona analogiczna opłata w nieruchomościach niezamieszkanych (np. restauracje czy sklepy), co tym bardziej wywołuje nierówność w budżecie i konieczność gwałtownych zmian.

Nie bez znaczenia jest również wprowadzenie nowego podziału segregacji, obejmującego od 2020 roku aż 5 frakcji (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bio, zmieszane), a także wyjątkowo odczuwalny dla przedsiębiorców wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw, czy ustawowe podniesienie wynagrodzenia minimalnego – co bezpośrednio wpływa na stawki proponowane przez firmy zajmujące się odpadami. Należy 

Rok 2020 pokazał, że miasta i gminy nie są w stanie sprostać powyżej narzuconym wymaganiom. Mimo istotnych podwyżek, które miały miejsce w ubiegłym roku, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami znacznie przewyższają przychody gminy z tego tytułu. W związku z tym nieuniknione są kolejne podwyżki. 

Trzeba wiedzieć, że:

– To nie Wspólnota/Zarządca narzuca podwyżki. Naszą rolą jest jedynie dostosowanie rozliczeń do obowiązujących stawek miejskich uchwalonych Uchwałą Rady Miasta/Uchwałą Rady Gminy.

– Podwyżki nie są „wymysłem” Urzędu Miasta/Gminy. Są one konieczną odpowiedzią na zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlaczego zaliczka do Wspólnoty nie wzrosła z początkiem roku?

Dotychczasowe zaliczki naliczane do Wspólnoty pozostaną w niezmienionej wysokości, obowiązującej w oparciu o uchwały podjęte przez Właścicieli, do czasu ich zmiany na najbliższych zebraniach. Należy jednak pamiętać, że rozliczenia rzeczywistych kosztów wywozu nieczystości uwzględniać będą wydatki jakie poniesie Wspólnota, zgodne z zaktualizowanymi stawkami miejskimi, obowiązującymi także przed podjęciem uchwał Wspólnot dot. zwiększenia zaliczek.

Dlaczego stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa? 

W myśl ustawy, obligatoryjnym jest stosowanie mechanizmu tożsamego z odpowiedzialnością zbiorową, o czym wprost mówi art. 2 ust. 3 u.c.p.g., „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

 

Nowe stawki (lokale mieszkalne) – stan na 01.02.2021 r.: 

Kołobrzeg (opłaty według zużycia wody):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawki

Wrzesień 2020

Miesięczna opłata stała od każdego gospodarstwa domowego

20 zł

Opłata od 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym

2,50 zł/m3

 Od września 2020 w mieście Kołobrzeg nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką dwukrotnie wyższą od stawek wyżej podanych (40 zł oraz 5 zł/m3)

Gmina Kołobrzeg – między innymi miejscowości Grzybowo, Zieleniewo, Korzystno itd. (opłaty według ilości osób zamieszkujących): 

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawki

Styczeń 2021

Odpady segregowane

25 zł/osoba zamieszkująca

 Od stycznia 2021 w Gminie Kołobrzeg nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką dwukrotnie wyższą od stawki wyżej podanej (50 zł/osoba zamieszkująca).

Gmina Ustronie Morskie (opłaty według zużycia wody):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawki

Luty 2021

Odpady segregowane

9,60 zł/m3

 Od lutego 2021 w Gminie Ustronie Morskie nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką 38,40 zł/m3.

 

 Koszalin (opłaty według powierzchni) – Brak możliwości niesegregowania odpadów

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2020
od 0 m2 do 25 m218,00 zł
od 25,01 m2  do 30 m225,00 zł
od 30,01 m2  do 40 m233,00 zł
od 40,01 m2  do 50 m239,00 zł
od 50,01 m2  do 70 m244,00 zł
od 70,01 m2   do 90 m248,00 zł
od 90,01 m2  do 120 m251,00 zł
od 120,01 m2  do 150 m256,00 zł
powyżej 150,01 m260,00 zł

 

 Gmina Mielno (opłaty według zużycia wody): 

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawki

Styczeń 2021

Odpady segregowane

8,45 zł/m3

Od stycznia 2021 w Gminie Mielno nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką dwukrotnie wyższą od stawki wyżej podanej (16,90 zł/m3). 

 

Liczymy, że informacje zawarte w materiale pomogą Państwu w odpowiedzi na nurtujące pytania. Mamy również nadzieję, że możliwość choć częściowego poznania przyczyn aktualnych podwyżek delikatnie ostudzi emocje i pozwoli spokojnie rozpocząć rok 2021. 

Równocześnie zaznaczamy, iż wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie