Szanowni Państwo,

rok 2020 witamy wraz ze wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Drastyczność podwyżek wzbudza wiele kontrowersji i niejasności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, postaramy się je wyjaśnić.

 

Dlaczego podwyżki?

W lipcu 2019 roku Rząd, dostosowując się do wymogów unijnych, znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl zmian, do końca roku 2020 każda gmina w Polsce będzie musiała odzyskiwać połowę z masy odpadów komunalnych (osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu, który przykładowo w Kołobrzegu w roku 2019 wynosił zaledwie 7%). Wchodzący obowiązek segregacji zmniejszy ilość gospodarstw, które do tej pory odpadów nie segregowały, a co za tym idzie płaciły wyższe stawki. Sytuacja ta choć pozytywna ekologicznie, istotnie zmniejszy przychody gminy z tego tytułu. Aby wyrównać prognozowany poziom przychodów do kosztów, gminy są zmuszone podnieść stawki za odpady segregowane. Jednocześnie z podwyżkami, ustawowo została zmniejszona analogiczna opłata w nieruchomościach niezamieszkanych (np. restauracje czy sklepy), co tym bardziej wywołuje nierówność w budżecie i konieczność gwałtownych zmian.

Nie bez znaczenia jest również wprowadzenie nowego podziału segregacji, obejmującego od 2020 roku aż 5 frakcji (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bio, zmieszane), a także wyjątkowo odczuwalny dla przedsiębiorców wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw, czy ustawowe podniesienie wynagrodzenia minimalnego – co bezpośrednio wpływa na stawki proponowane przez firmy zajmujące się odpadami.

 

Trzeba wiedzieć, że:

– To nie Wspólnota/Zarządca narzuca podwyżki. Naszą rolą jest jedynie dostosowanie rozliczeń do obowiązujących stawek miejskich uchwalonych Uchwałą Rady Miasta/Uchwałą Rady Gminy.

– Podwyżki nie są „wymysłem” Urzędu Miasta/Gminy. Są one konieczną odpowiedzią na zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Dlaczego zaliczka do Wspólnoty nie wzrosła z początkiem roku?

Dotychczasowe zaliczki naliczane do Wspólnoty pozostaną w niezmienionej wysokości, obowiązującej w oparciu o uchwały podjęte przez Właścicieli, do czasu ich zmiany na najbliższych zebraniach. Należy jednak pamiętać, że rozliczenia rzeczywistych kosztów wywozu nieczystości uwzględniać będą wydatki jakie poniesie Wspólnota, zgodne z zaktualizowanymi stawkami miejskimi, obowiązującymi także przed podjęciem uchwał Wspólnot dot. zwiększenia zaliczek.

 

Dlaczego stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa?

-W myśl ustawy, obligatoryjnym jest stosowanie mechanizmu tożsamego z odpowiedzialnością zbiorową, o czym wprost mówi art. 2 ust. 3 u.c.p.g., „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

 

Nowe stawki (lokale mieszkalne) – stan na 08.01.2020 r.:

Kołobrzeg (opłaty według zużycia wody):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiLuty 2020
Odpady segregowane6,54 zł/m3
Odpady niesegregowane26,16 zł/m3  – proponowana obniżka do 13,08 gr

 

Gmina Kołobrzeg – między innymi miejscowości Grzybowo, Zieleniewo, Korzystno itd. (opłaty według ilości osób zamieszkujących):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiCzerwiec 2019 – brak zmian na 08.01.2020 r.
Odpady segregowane13 zł/osoba zamieszkująca
Odpady niesegregowane22 zł/osoba zamieszkująca

 

Gmina Ustronie Morskie (opłaty według zużycia wody):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2020
Odpady segregowane4 zł/m3
Odpady niesegregowane9 zł/m3

 

Koszalin (opłaty według powierzchni) – Brak możliwości niesegregowania odpadów

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2020
od 0 m2 do 25 m218,00 zł
od 25,01 m2  do 30 m225,00 zł
od 30,01 m2  do 40 m233,00 zł
od 40,01 m2  do 50 m239,00 zł
od 50,01 m2  do 70 m244,00 zł
od 70,01 m2   do 90 m248,00 zł
od 90,01 m2  do 120 m251,00 zł
od 120,01 m2  do 150 m256,00 zł
powyżej 150,01 m260,00 zł

 

Gmina Mielno (opłaty według zużycia wody):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2020
Odpady segregowane3 zł/m3
Odpady niesegregowane6,60 zł/m3

 

Liczymy, że informacje zawarte w materiale pomogą Państwu w odpowiedzi na nurtujące pytania. Mamy również nadzieję, że możliwość choć częściowego poznania przyczyn aktualnych podwyżek delikatnie ostudzi emocje i pozwoli spokojnie rozpocząć rok 2020. 

Równocześnie zaznaczamy, iż wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie