Logoposesja3 - Zgloszenie

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Potwierdzenie przyjęcia prześlemy na wskazany adres poczty elektronicznej.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy że udostępnione przez Państwa dane osobowe są niezbędne do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia i będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu. Więcej na temat Państwa praw i naszych obowiązków w zakładce ochrona danych osobowych.