Program osłonowy odbiorców ciepła systemowego - ustawa z dnia 15.09.2022 r.

21 października, 2022

Tak jak odbiorcy paliwa gazowego, tak i odbiorcy ciepła systemowego doczekali się wprowadzenia rządowego pakietu osłonowego, chroniącego ich przed podwyżkami cen zakupywanego ciepła, które dla przypomnienia, w mieście Kołobrzeg tylko w okresie 04.2021 r. – 04.2022 r. wzrosły o 181%.

Ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, określono, iż odbiorcy uprawnieni w okresie 10.2022 r. – 04.2023 r., zakupywać będą ciepło systemowe, po cenach nie wyższych niż ceny określone w ustawie.

Maksymalne ceny wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy, wynoszą:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Przy czym, w przypadku ciepłowni wykorzystujących źródła ciepła sklasyfikowane w obu grupach, cena sprzedaży ciepła podlegająca kompensacie, określona zostaje proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła wytworzonego z tych paliw w ogólnej ilości wytworzonego ciepła w tym źródle. Miejska Ciepłownia w Kołobrzegu, wykorzystująca zarówno miał węglowy jak i paliwa gazowe określiła cennik taryfowy dla odbiorców uprawnionych jak poniżej:

obraz

Wspólnoty Mieszkaniowe korzystające z ciepła systemowego, zgodnie z ustawą zakupywać będą ciepło po cenie chronionej, w celu jego zużycia na potrzeby:

 • gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych
 • części wspólnych budynków wielolokalowych (które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe)
 • podmiotów uprawnionych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – tj. m.in. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej itd.

Oznacza to, że Ustawodawca ponownie, tak jak w przypadku programu osłonowego cen gazu, wykluczył z szeregu odbiorców objętych ochroną, Właścicieli lokali użytkowych – niemieszkalnych, niezależnie od faktu czy są w nich prowadzone gospodarstwa domowe.

W ramach podsumowania. Należy wiedzieć, że w okresie 10.2022 – 04.2023 r. Wspólnoty Mieszkaniowe ogrzewane ciepłem dostarczanym z miejskich ciepłowni, na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych oraz części wspólnych budynków, w których są zlokalizowane lokale mieszkalne, zakupywać będą ciepło w cenach nie wyższych, niż określono w ustawie. W przypadku wystąpienia w budynku Wspólnoty odbiorców zarówno uprawnionych jak i nieuprawnionych, ciepło zakupywane będzie proporcjonalnie. Jeżeli cena wynikająca z cennika ciepłowni zatwierdzonego przez URE, będzie niższa od ceny określonej w ustawie, dostawca będzie stosował cenę niższą – cennikową.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne