Ustawa z dnia 08.02.2022 - nowelizacja ustawy określającej ceny maksymalne ciepła systemowego

6 marca, 2023

Nowelizacji uległa ustawa z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, której pierwotny skutek dla Wspólnot Mieszkaniowych opisaliśmy w artykule – link. Aktem aktualizującym zapisy jest ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Z uwagi na silny przekaz medialny, sugerujący, iż dana nowelizacja skutkuje ogólnopolskim obniżeniem ceny ciepła sprzedawanego przez ciepłownie – wyjaśniamy.

Nowelizacja ustawy wprowadziła głośne, dodatkowe kryterium maksymalnej podwyżki ceny ciepła o 40%. Jednakże, rzeczowy dopuszczalny dla ciepłowni wzrost cen o 40% odnosi się do cenników obowiązujących we wrześniu 2022. Należy pamiętać, iż każda ciepłownia posiada indywidualne cenniki, zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, które to istotnie różnią się od siebie.

Z uwagi na odmienne cenniki ciepłowni, nieuniknione stają się sytuacje, w których wprowadzona maksymalna 40% podwyżka cen, mająca na celu obniżenie stawek w stosunku do cen maksymalnych określonych w ustawie z dnia 15.09.2022, w poszczególnych miejscowościach skutkowałaby jeszcze wyższymi stawkami za ciepło.

Dla zobrazowania, w Mieście Kołobrzeg cennik taryfy A2 września 2022 (artykuł) prezentował się następująco:

obraz

Zwiększenie wartości wynikających z cennika o 40%, jasno wskazuje, iż ceny ciepła stałyby się jeszcze wyższe niż ceny maksymalne – gwarantowane pierwotnym projektem ustawy. Rzeczowe ceny maksymalne podlegające rekompensacie w Kołobrzegu zostały w roku 2022 określone na poziomie:

obraz 2

(+ opłata dystrybucyjna zmienna i opłaty stałe wynikające z taryfy obowiązującej od grudnia 2022 – link)

Na szczęście, nowelizacja ustawy nie wyklucza kryterium ceny maksymalnej wynikającej z ustawy z dnia 15.09.2022, a zakłada stosowanie przez indywidualne ciepłownie kryterium jak najbardziej korzystnego dla odbiorców. W przypadku Kołobrzegu, niezmiennie obowiązuje więc cennik oparty o średnią cenę ciepła podlegającą rekompensacie – jako cennik możliwie najtańszy, określony przy przeprowadzonej kalkulacji każdego z kryteriów (kalkulacja dostępna jest na stronie MEC). Ta sama sytuacja ma również miejsce w przypadku Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

W innych miejscowościach, w których cenniki ciepłowni z września 2022 były odpowiednio tańsze, kryterium stosowania maksymalnej 40% podwyżki może okazać się być korzystniejsze – co zobowiąże daną ciepłownię do jego stosowania.

To co jednak najistotniejsze, to fakt rozszerzenia poprzez nowelizację, okresu obowiązywania opisanego programu osłonowego, do końca roku 2023 (pierwotnie zakładano jego zakończenie z końcem kwietnia 2023). Obejmie więc on również część sezonu grzewczego 2023/2024.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne