Ustawa z dnia 08.02.2022 - nowelizacja ustawy określającej ceny maksymalne ciepła systemowego

6 marca, 2023

Nowelizacji uległa ustawa z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, której pierwotny skutek dla Wspólnot Mieszkaniowych opisaliśmy w artykule – link. Aktem aktualizującym zapisy jest ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Z uwagi na silny przekaz medialny, sugerujący, iż dana nowelizacja skutkuje ogólnopolskim obniżeniem ceny ciepła sprzedawanego przez ciepłownie – wyjaśniamy.

Nowelizacja ustawy wprowadziła głośne, dodatkowe kryterium maksymalnej podwyżki ceny ciepła o 40%. Jednakże, rzeczowy dopuszczalny dla ciepłowni wzrost cen o 40% odnosi się do cenników obowiązujących we wrześniu 2022. Należy pamiętać, iż każda ciepłownia posiada indywidualne cenniki, zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, które to istotnie różnią się od siebie.

Z uwagi na odmienne cenniki ciepłowni, nieuniknione stają się sytuacje, w których wprowadzona maksymalna 40% podwyżka cen, mająca na celu obniżenie stawek w stosunku do cen maksymalnych określonych w ustawie z dnia 15.09.2022, w poszczególnych miejscowościach skutkowałaby jeszcze wyższymi stawkami za ciepło.

Dla zobrazowania, w Mieście Kołobrzeg cennik taryfy A2 września 2022 (artykuł) prezentował się następująco:

obraz

Zwiększenie wartości wynikających z cennika o 40%, jasno wskazuje, iż ceny ciepła stałyby się jeszcze wyższe niż ceny maksymalne – gwarantowane pierwotnym projektem ustawy. Rzeczowe ceny maksymalne podlegające rekompensacie w Kołobrzegu zostały w roku 2022 określone na poziomie:

obraz 2

(+ opłata dystrybucyjna zmienna i opłaty stałe wynikające z taryfy obowiązującej od grudnia 2022 – link)

Na szczęście, nowelizacja ustawy nie wyklucza kryterium ceny maksymalnej wynikającej z ustawy z dnia 15.09.2022, a zakłada stosowanie przez indywidualne ciepłownie kryterium jak najbardziej korzystnego dla odbiorców. W przypadku Kołobrzegu, niezmiennie obowiązuje więc cennik oparty o średnią cenę ciepła podlegającą rekompensacie – jako cennik możliwie najtańszy, określony przy przeprowadzonej kalkulacji każdego z kryteriów (kalkulacja dostępna jest na stronie MEC). Ta sama sytuacja ma również miejsce w przypadku Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

W innych miejscowościach, w których cenniki ciepłowni z września 2022 były odpowiednio tańsze, kryterium stosowania maksymalnej 40% podwyżki może okazać się być korzystniejsze – co zobowiąże daną ciepłownię do jego stosowania.

To co jednak najistotniejsze, to fakt rozszerzenia poprzez nowelizację, okresu obowiązywania opisanego programu osłonowego, do końca roku 2023 (pierwotnie zakładano jego zakończenie z końcem kwietnia 2023). Obejmie więc on również część sezonu grzewczego 2023/2024.

AKTUALIZACJA 01.05.2023

MEC Kołobrzeg dokonał ponownej kalkulacji średniej ceny dostawy ciepła z rekompensatą (dla podmiotów uprawnionych). Zaprezentowany został zaktualizowany cennik stosowany w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, stosowany od 01 maja 2023, jak poniżej:

obraz

Jak widać, delikatnej korekcie uległa zarówno cena składnika bazowego – cena ciepła, jak również zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe.

Ponadto, od 01.05.2023, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianie uległ cennik bazowy MEC Kołobrzeg, na podstawie którego niezmiennie rozliczani są odbiorcy nieuprawnieni do skorzystania z cen objętych rekompensatą (firmy, lokale niemieszkalne). Nowy cennik prezentuje się następująco:

obraz 1

Dla przypomnienia, cennik obowiązujący w okresie 12.2022 – 04.2023 obejmował wartości jak poniżej:

Cennik MEC 16.11.2022

Zauważalna jest więc istotna i oczekiwana obniżka cen ciepła (dla składników zmiennych -15,2%).

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne