Odpady komunalne – rok 2022

3 stycznia, 2022

W wpisie znajdziecie Państwo aktualne stawki wywozu odpadów komunalnych, dla lokali mieszkalnych w Mieście Kołobrzeg, Gminie Kołobrzeg, Gminie Ustronie Morskie, Mieście Koszalin oraz Gminie Mielno.

Dlaczego podwyżki?

W lipcu 2019 roku Rząd, dostosowując się do wymogów unijnych, znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl zmian, z początkiem roku 2021 każda gmina w Polsce musi odzyskiwać połowę z masy odpadów komunalnych (osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu, który przykładowo w Kołobrzegu w roku 2019 wynosił zaledwie 7%). Wchodzący obowiązek segregacji zmniejszy ilość gospodarstw, które do tej pory odpadów nie segregowały, a co za tym idzie płaciły wyższe stawki. Sytuacja ta choć pozytywna ekologicznie, istotnie zmniejszy przychody gminy z tego tytułu. Aby wyrównać prognozowany poziom przychodów do kosztów, gminy są zmuszone podnieść stawki za odpady segregowane. Jednocześnie z podwyżkami, ustawowo została zmniejszona analogiczna opłata w nieruchomościach niezamieszkanych (np. restauracje czy sklepy), co tym bardziej wywołuje nierówność w budżecie i konieczność gwałtownych zmian.

Nie bez znaczenia jest również wprowadzenie nowego podziału segregacji, obejmującego od 2020 roku aż 5 frakcji (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bio, zmieszane), a także wyjątkowo odczuwalny dla przedsiębiorców wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw, czy ustawowe podniesienie wynagrodzenia minimalnego – co bezpośrednio wpływa na stawki proponowane przez firmy zajmujące się odpadami.

Trzeba wiedzieć, że:

– To nie Wspólnota/Zarządca narzuca podwyżki. Naszą rolą jest jedynie dostosowanie rozliczeń do obowiązujących stawek miejskich uchwalonych Uchwałą Rady Miasta/Uchwałą Rady Gminy.

– Podwyżki nie są „wymysłem” Urzędu Miasta/Gminy. Są one konieczną odpowiedzią na zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlaczego zaliczka do Wspólnoty nie wzrosła z początkiem roku?

Dotychczasowe zaliczki naliczane do Wspólnoty pozostaną w niezmienionej wysokości, obowiązującej w oparciu o uchwały podjęte przez Właścicieli, do czasu ich zmiany na najbliższych zebraniach. Należy jednak pamiętać, że rozliczenia rzeczywistych kosztów wywozu nieczystości uwzględniać będą wydatki jakie poniesie Wspólnota, zgodne z zaktualizowanymi stawkami miejskimi, obowiązującymi także przed podjęciem uchwał Wspólnot dot. zwiększenia zaliczek.

Dlaczego stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa? 

W myśl ustawy, obligatoryjnym jest stosowanie mechanizmu tożsamego z odpowiedzialnością zbiorową, o czym wprost mówi art. 2 ust. 3 u.c.p.g., „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

Nowe stawki (lokale mieszkalne) – stan na 03.01.2022 r.: 

Kołobrzeg (opłaty według zużycia wody – średniomiesięczne zużycie w roku ubiegłym):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2022
Odpady segregowane 10,50 zł/m3

Od września 2020, w mieście Kołobrzeg nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką dwukrotnie wyższą od stawki podstawowej (21 zł/m3)

Gmina Kołobrzeg – między innymi miejscowości Grzybowo, Zieleniewo itd. (opłaty według zużycia wody – średniomiesięczne zużycie w roku ubiegłym): 

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2022
Odpady segregowane 10,00 zł/m3

Od stycznia 2021, w Gminie Kołobrzeg nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką dwukrotnie wyższą od stawki podstawowej (20 zł/m3).

Gmina Ustronie Morskie (opłaty według zużycia wody – średniomiesięczne zużycie w roku ubiegłym ):

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiLuty 2021
Odpady segregowane9,60 zł/m3

Od stycznia 2021, w Gminie Ustronie Morskie nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką 38,40 zł/m3.

Koszalin (stała stawka od gospodarstwa domowego)

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiMaj 2021
Odpady segregowane58,00 zł/gosp.dom.

Od stycznia 2020, w mieście Koszalin nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką dwukrotnie wyższą od stawki podstawowej (116 zł/gosp.dom.)

Gmina Mielno (opłaty według zużycia wody – średniomiesięczne zużycie w roku ubiegłym): 

Miesiąc od którego obowiązują nowe stawkiStyczeń 2022
Odpady segregowane8,45 zł/m3

Od stycznia 2021, w Gminie Mielno nie ma możliwości deklarowania braku segregowania śmieci. W przypadku nie zastosowania się do obowiązkowej segregacji, właściciel nieruchomości obarczony jest stawką 25,35 zł/m3

Zaznaczamy, iż wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne