Podwyżki cen gazu oraz wprowadzone programy osłonowe

11 lutego, 2022

W związku z istotnymi podwyżkami cen gazu zakupywanego przez wspólnoty mieszkaniowe, a także z uwagi na tymczasowe zmiany regulacji podatkowych i osłonowych, uważamy, że członkowie zarządzanych przez firmę Posesja wspólnot mieszkaniowych powinni być świadomi aktualnie panującej sytuacji.

Pomimo, iż o podwyżkach mówić zaczęto dopiero pod koniec roku 2021, to już w okresie 01.2021-09.2021 odnotowano wzrost ceny taryfy BZ-5 o 69% (biznes), a taryfy Z-5 o 18% (gospodarstwa domowe). Po uwzględnieniu kolejnych podwyżek cen, ich odnotowany wzrost w okresie 12 miesięcy w odniesieniu do daty 01.01.2021 wyniósł 456% dla taryfy BZ-5 oraz 111% dla taryfy Z-5! W momencie, gdy informacja ta dotarła do opinii publicznej, wywołując uzasadnione oburzenie, zareagowano wprowadzając serię programów osłonowych.

Pierwszy projekt obniżył stawkę podatku VAT na zakup gazu ziemnego z 23% do 8%, wdrażając zmianę od stycznia 2022 roku. Założenie to w ciągu kilkunastu dni uległo poprawkom, poprzez wprowadzenie kolejnej obniżki stawki VAT, tym razem z 8% do 0%, do stosowania z początkiem lutego 2022 roku. Stawka zerowa ma obowiązywać do końca lipca 2022 roku, według informacji aktualnych na dzień publikacji. Jednak uwzględniając dynamikę zmian decyzji rządzących, podchodzimy do wskazanych dat z dużą dozą ostrożności.  

Równocześnie, od stycznia 2022 roku, dzięki tarczy antyinflacyjnej obniżona została stawka akcyzy dla paliwa gazowego do 0 zł. Wedle zapewnień ma się ona utrzymać do końca maja 2022 roku.

Ponadto, 29 stycznia 2022 roku w życie weszła Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 202). Uwzględniła ona wspólnoty mieszkaniowe w ochronie taryfowej, ograniczającej podwyżki cen gazu do maksymalnego poziomu, określonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Poziom ten został wyznaczony jako maksymalnie 58% w ciągu roku (przy użytkowaniu gazu do ogrzewania wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania). Przy czym, ochrona ta obowiązuje wyłącznie w przypadku lokali mieszkalnych, w których jest prowadzone gospodarstwo domowe. Lokale użytkowe oraz lokale mieszkalne w których nie jest prowadzone gospodarstwo domowe nie zostały objęte ochroną przez rzeczową ustawę. Oznacza to, iż każdy lokal użytkowy, niezależnie czy jest to lokal usługowy czy stale zamieszkiwany apartament nie mający statusu lokalu mieszkalnego, będzie rozliczany na podstawie taryfy biznesowej. Co więcej, każdy lokal mieszkalny, w którym nie jest prowadzone gospodarstwo domowe także powinien być tak traktowany. W dużej mierze odnosi się to do wykorzystywania lokali mieszkalnych, ograniczonego wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej lub najmu krótkoterminowego. Określenie, czy w danym lokalu mieszkalnym jest prowadzone gospodarstwo domowe, spoczywa na Właścicielu lokalu. Definicja gospodarstwa domowego nie została określona w w/w ustawie, natomiast wg definicji stosowanych przez GUS w oparciu o ustawę o narodowym spisie powszechnym – gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Rozumiejąc trudną sytuację w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, a także m.in. mieszkańcy lokali sklasyfikowanych jako użytkowe, spółka PGNiG, jako kluczowy dostawca gazu dla polskich domów i firm, zdecydowała się obniżyć ceny gazu dla taryf biznesowych, wpierw od dnia 14 stycznia o 25%, a następnie o kolejne 10% od taryfy bazowej, od dnia 01 lutego. Co za tym idzie, taryfa biznesowa obniżona została o 35% w stosunku do cen sprzed dnia 14 stycznia. Obniżki te nie są jednak regulowane prawnie i mogą ulec zmianie z dnia na dzień.

W związku z powyższym, na aktualne ceny gazu zakupywanego przez wspólnoty mieszkaniowe wpływa wiele zmiennych czynników, o niespójnie określonych terminach przyszłych zmian. W sytuacji tej, przy braku możliwości określenia dalszych ruchów rządu oraz wysoce zmiennych cenach surowca wynikających z skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej, wspólnoty mieszkaniowe powinny zabezpieczać środki na ten cel, według stawek podstawowych określonych na rok 2022. Podejście to powinno zapewnić ciągłość dostaw gazu do budynków wspólnot, a co za tym idzie stały dopływ ciepła, utrzymanie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Poniżej prezentujemy analizę wzrostu stawek za gaz według jednostek zł/MWh.

obraz 3
obraz 6

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne