Rekrutacja pracowników prowadzona przez Posesja Tuligłowski sp.j

Klauzula informacyjna – Rekrutacja pracowników prowadzona przez Posesja Tuligłowski sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Posesja Tuligłowski spółka z .o.o. z siedzibą w Kołobrzegu informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Posesja Tuligłowski spółka z o.o., z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Ogrodowa 7, NIP: 6692336824, strona internetowa www.posesja.pl, telefon 94-35-48-916(zwana dalej Spółką).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji – jeśli wyrażono na to stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania:
  a) w przypadku danych osobowych określonych w 221. § 1 Kodeksu Pracy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) pozostałe dane osobowe, podane z inicjatywy kandydata przetwarzane są na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek kandydata) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, którą kandydat wyraził przekazując Administratorowi zgłoszenie rekrutacyjne (m.in. CV zawierające pozostałe dane osobowe). Przy czym Administrator zaznacza, że podanie danych dobrowolnych nie będzie miało wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmioty współpracującym (np. dostawca usług IT takich jak hosting).
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, związanymi z procesem rekrutacji przez okres wynikający z przepisów prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych, jeśli zgłosi Pani/Pan umotywowany swoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania swoich danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne