Obowiązek wpisu do rejestru BDO

19 lutego, 2021

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom dotyczącym rejestracji w systemie BDO, objaśniamy na czym polega i kogo dotyczy ten obowiązek.

Objaśnienie podstawowych zagadnień:

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, mająca na celu gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami oraz zapewnienie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Rejestr BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten stanowi integralną część BDO. Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO powstał 24.01.2018 r. W dalszej części znajdą Państwo informacje takie jak m.in. kogo dotyczył/dotyczy dany obowiązek.

Kto powinien się wpisać:

BDO chcąc ułatwić przedsiębiorcom określenie czy podlegają obowiązkowi rejestracji udostępniło pomocny, interaktywny formularz pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Podmioty podlegające wpisowi to te, które:

 1. wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 2. wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Dokładniej:

 1. podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Uproszczona lista widoczna pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami
 2. podmioty wytwarzające odpady inne lub w większej ilości niż określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Link do Rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001974/O/D20141974.pdf
 3. podmioty wytwarzające odpady powstałe w związku z wykonywaniem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, w ilościach większych niż wymieniono w rozporządzeniu z pkt. 2. chyba, że dany podmiot podpisze z zewnętrzną firmą umowę o świadczenie usług w powyższym zakresie. W takim wypadku to firma świadcząca usługi (takie jak np. wymiana tonerów w drukarkach) będzie wytwórcą odpadów i wyłącznie ona będzie podlegała wpisowi.

Praktyczne przykłady podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu:

– sklepy spożywcze – podlegają wpisowi (istotne informacje dot. torebek foliowych https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_706-wpis-do-rejestru-bdo-sklepy-i-hurtownie-ktore-podlegaja-oplacie-recyklingowej-za-torebki-foliowe?selected_institution=0),
– firmy budowlane, remontowe,
– gabinety lekarskie, stomatologiczne,
– gabinety kosmetyczne.

Kto nie musi się wpisywać do rejestru:

Szczegółowe informacje, określające kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO dostępne są pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami – najistotniejsze to:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),
 2. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, która wykorzystują odpady na potrzeby własne.
 3. firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Link do Rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001974/O/D20141974.pdf, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu.

Co zrobić:

Informacje jak dokonać wpisu krok po kroku znajdą Państwo na rządowej stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

Wszelkie inne informacje są dostępne również na stronie internetowej BDO pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

Podsumowanie

Mimo, iż termin wpisu do rejestru upłynął z dniem 24.07.2018 r., wielu przedsiębiorców dowiedziało się o danym obowiązku dopiero niedawno, w kontekście rozszerzenia systemu o elementy ewidencji i sprawozdawczość. Nastąpiło ono z początkiem roku 2020 zobowiązuje wpisane do rejestru podmioty do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości bezpośrednio z systemie BDO.

Liczymy, że powyższe informacje pomogą Państwu w tym niecierpiącym zwłoki problemie. Równocześnie zaznaczamy, iż wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Źródła:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami
 2. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/rejestracja-BDO-obowiazek-odpady-opakowania-7919.html
 3. https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne