Jesteśmy przekonani,
że nasza wiedza i doświadczenie procentują

Dla deweloperów

Powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej jest jednym z końcowych elementów zwieńczających inwestycję deweloperską. Często uważany za drugorzędny i niewzbudzający wśród inwestorów większego niepokoju. Czy słusznie?

Tylko w przypadku odpowiedniego przygotowania i indywidualnego dostosowania nowo powstającej Wspólnoty do nieruchomości. Kluczowe decyzje dotyczące przyszłego funkcjonowania obiektu powinny być podejmowane na długo przed wydaniem lokali ich nabywcom.

Dotyczy to zarówno etapu projektowania, budowania, jak i organizacji prawnej, normującej zasady panujące we Wspólnocie Mieszkaniowej. Błędne określenie praw i obowiązków mieszkańców może powodować wieloletnie spory i trudne do zakończenia konflikty.

Niewłaściwie skonstruowany klucz rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych stawia dewelopera w złym świetle i potencjalnie skutkuje poczuciem niezadowolenia wśród klientów. A przecież chodzi o to, by zakończona inwestycja sprawiała radość nabywcom i stanowiła pozytywną wizytówkę dla inwestora.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz możliwości zarządzania obiektami o szerokiej złożoności technicznej i funkcjonalnej, a także zróżnicowanych potrzebach właścicieli lokali, jesteśmy w stanie trafnie ocenić, które z rozwiązań sprawdzi się w praktyce na Państwa obiekcie.

Rozumiemy istotę Wspólnoty Mieszkaniowej i szczegółów jej towarzyszących. Szczegółów niewidocznych na pierwszy rzut oka, czekających na zadanie odpowiedniego pytania. Szczegółów, które mogą determinować przyszłe, spokojne funkcjonowanie obiektu.

dla Wspólnot Mieszkaniowych

Wspólnota Mieszkaniowa
czyli szczególna forma organizacji.

Wyjątkowa w swojej budowie i schemacie organizacyjnym. Unikatowa w szczegółach funkcjonowania oraz reprezentowanych wartościach opartych o dobro ogółu Właścicieli. Wspólnota Mieszkaniowa to jednocześnie podmiot uważany za stosunkowo prosty w konstrukcji, niewymagający nakładów czasu przy jego projektowaniu. Tylko z pozoru.

Niewłaściwie określone zasady, regulaminy bądź klucze rozliczeń potrafią skutecznie zaburzyć spokojne korzystanie z nieruchomości. Potencjalne konflikty i przyszłe nieporozumienia można jednak ograniczyć już na początkowym etapie tworzenia Wspólnoty, którą należy bezwzględnie dostosować do charakterystyki obiektu oraz potrzeb przyszłych mieszkańców i użytkowników.

Kluczowe jest sprawiedliwe określenie praw i obowiązków oraz podziału odpowiedzialności, eliminujących poczucie poszkodowania przez którąkolwiek ze stron i umożliwiających spokojne funkcjonowanie obiektu. Przy czym do ich skutecznego zaprojektowania niezbędne są szerokie kompetencje.

Nasze wieloletnie doświadczenie, możliwość tworzenia ponad 100 Wspólnot Mieszkaniowych o rozmaitym przeznaczeniu, charakterystyce i potrzebach właścicieli lokalu, pozwalają nam z czystym sumieniem określać się jako firmę rozwiązującą i zabiegającą problemom. Dysponujemy wiedzą, dzięki której jesteśmy w stanie zaproponować nieoczywiste i jednocześnie wysoce efektywne rozwiązanie danego problemu, zarówno dla Wspólnot nowo powstających, jak i tych już funkcjonujących.

Naszą ofertę kierujemy do Właścicieli mieszkań i lokali tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, dla których wyżej wymienione wartości mają tak jaki i dla nas zasadnicze znaczenie. Podejmujemy się uporządkowania reguł funkcjonowania istniejących Wspólnot zarówno w formie doradztwa, audytów, jak i prowadzenia administracji, księgowości lub całościowego zarządzania nieruchomością.

nasze obowiązki

Dziesiątki wyjątkowych obiektów pod opieką.
Setki poznanych rozwiązań.
Tysiące usatysfakcjonowanych Mieszkańców.

Dysponujemy specjalistyczną wiedzą z zakresu obsługi i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych. Doświadczeniem, które da się zdobyć wyłącznie poprzez wieloletnie podejmowanie wyzwań na płaszczyźnie obsługi skomplikowanych i niecodziennych obiektów. Wykwalifikowaną kadrą o bogatym zapleczu merytorycznym.

Dzięki nim jesteśmy w stanie świadczyć usługi doradcze, organizacyjne i audytorskie na najwyższym poziomie. Współpracować przy tworzeniu condohoteli na terenie całej Polski, a także oferować czynności administrowania bądź zarządzania nieruchomościami.

Doradztwo oraz pomoc w organizacji Wspólnoty

 • Analiza nieruchomości oraz potrzeb Właścicieli, oparta o wieloletnie doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami;
 • Zaproponowanie trafnych i kompromisowych rozwiązań trudności występującej we Wspólnocie;
 • Analiza sytuacji finansowej Wspólnoty, określenie długoterminowego planu gospodarczego;
 • Zaproponowanie racjonalnych sposobów rozliczana części wspólnych nieruchomości, wraz z dokładnie określonym kluczem rozliczeń, w postaci uchwały;
 • Skonstruowanie regulaminów i zasad dopasowanych do charakterystyki Wspólnoty;
 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka utrzymania funkcjonowania Wspólnoty w dobrej kondycji wraz przedstawieniem metod mogących ograniczyć ryzyko ich wystąpienia;
 • Stworzenie kompleksowej dokumentacji Wspólnoty, w tym dokumentacji RODO;
 • Weryfikacja prawna, podatkowa i ubezpieczeniowa.

Audyt Wspólnoty Mieszkaniowej

Usługa audytu skierowana jest do Właścicieli poddających pod wątpliwość poprawność funkcjonowania ich Wspólnoty Mieszkaniowej bądź też pracy Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty. Audyt obejmuje:

 • Analiza obszaru formalno-prawnego, w tym kontrola zawartych bądź brakujących umów, analiza regulaminów, poprawności przeprowadzanych głosowań oraz szeroko postrzeganej zgodności funkcjonowania Wspólnoty z przepisami prawa;
 • Kontrola obszaru finansowo-księgowego, w tym sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych rozliczeń, zasadności ponoszonych kosztów, poprawności prowadzonej ewidencji oraz przedstawianych sprawozdań;
 • Analiza sytuacji finansowej Wspólnoty – polegającą m.in. na przeanalizowaniu stawek zaliczek na utrzymanie nieruchomości pod kątem przyszłych wydatków oraz współczynnika ściągania należności przez Wspólnotę;
 • Kontrola aspektów technicznych – weryfikacja kosztorysów prac remontowych i modernizacyjnych, analiza prawidłowości planów remontowych, sprawdzenie kompletności przeglądów technicznych urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości oraz realizacji zaleceń producentów;
 • Weryfikacja zgodności z RODO – analiza dokumentacji RODO Wspólnoty wraz z jej zaimplementowaniem;
 • Kontrola obszaru zarządczego – sprawdzenie prawidłowości działań zarządu/zarządcy, realizacji uchwał, poprawności określania zakresu czynności zwykłego zarządu.

Condohotele

 • Wsparcie merytoryczne przy organizacji nowopowstających obiektów;
 • Analiza najkorzystniejszej, formalnej formy podziału nieruchomości;
 • Zaproponowanie racjonalnych sposobów rozliczana części wspólnych nieruchomości, wraz z dokładnie określonym kluczem rozliczeń w postaci uchwały;
 • Skonstruowanie zasad i regulaminów, dostosowanych do charakterystyki obiektów typu condo;
 • Określenie elementów kluczowych do zawarcia w aktach notarialnych zbywanych lokali;
 • Stworzenie kompleksowej dokumentacji Wspólnoty, w tym dokumentacji RODO;
 • Przeprowadzenie pełnego wdrożenia Wspólnoty, kontakt z nowymi Właścicielami;
 • Administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową.

Administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową

 • Wysoce efektywna obsługa organizacyjna Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Dostosowanie regulaminów, kluczy rozliczeń oraz zasad panujących we Wspólnocie do charakterystyki obiektu i potrzeb Właścicieli;
 • Kompleksowa księgowość zgodna z obowiązującymi przepisami;
 • Pełna obsługa rozliczeniowa Wspólnoty, w tym kosztów części wspólnych oraz mediów indywidualnych lokali;
 • Skrupulatne analizowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej Wspólnoty;
 • Dostosowywanie wysokości stawek zaliczek do przyszłych potrzeb Właścicieli;
 • Prawna, podatkowa i ubezpieczeniowa obsługa, w tym spełnienie wymogów RODO;
 • Skuteczna windykacja należności;
 • Szczegółowa sprawozdawczość z działań Wspólnoty, organizacja i prowadzenie zebrań;
 • Dostęp do panelu mieszkańca;

Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

Sprawowanie pełnego zarządu oferujemy wyłącznie w rejonie powiatu Kołobrzeskiego, miasta Koszalin oraz gminy Mielno;

 • Obsługa techniczna nieruchomości, nadzór nad bieżącą konserwacją oraz przeglądami technicznymi, w tym prowadzenie ewidencji oraz ksiąg obiektu budowlanego;
 • Planowanie, przeprowadzanie oraz rozliczanie remontów i modernizacji nieruchomości;
 • Kompleksowa obsługa księgowa oraz ewidencyjna, dostosowana do obowiązujących przepisów;
 • Pełna obsługa rozliczeniowa Wspólnoty;
 • Skuteczna windykacja należności;
 • Obsługa bankowa i prawna;
 • Opieka ubezpieczeniowa nieruchomości;
 • Szczegółowa sprawozdawczość z działań Zarządcy, organizacja zebrań Wspólnoty;
 • Dostęp do panelu mieszkańca;
 • Biuro przystosowane do wizyt mieszkańców.

nasi klienci

Poznaj firmy, które nam zafuały

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne