Podwyżki cen zakupywanego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody - MEC Kołobrzeg

19 kwietnia, 2022

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych w mieście Kołobrzeg

O wzrostach cen gazu powiedziano już wiele. Właściciele lokali w budynkach ogrzewanych za pomocą wspólnotowych kotłowni, zdążyli odczuć już podwyżki cen za zakupywane i wykorzystywane paliwo gazowe.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku nieruchomości, które do ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej wykorzystują ciepło z miejskiej ciepłowni. Pierwsze, wysokie podwyżki* za zakupywane ciepło miały miejsce dopiero pod koniec roku 2021, rozliczenia roku 2021 nie wykazały więc dużej różnicy pomiędzy zaliczkami, a poniesionymi przez wspólnoty kosztami. Mogło to powodować złudne wrażenie, iż cena ciepła, w przeciwieństwie do ceny gazu wzrosła nieznacznie. Rzeczywistość jest jednak inna, co zostanie uwydatnione dopiero na rozliczeniach roku 2022.

Z uwagi na istotne podwyżki cen za zakupywane ciepło, czujemy się zobowiązani zaprezentować aktualnie obowiązujący cennik oraz wysokość stawek poprzednich miesięcy. Należy być przygotowanym na istotne wzrosty opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej.

Poniżej przedstawiany cenniki Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu, dla popularnej taryfy A2, obowiązujące w roku 2021 oraz aktualny z marca 2022:

W dniach 13.08.2020 – 20.04.2021 (dzień decyzji PURE o podwyżce)

Zrzut ekranu 2022 04 19 115938

W dniach 20.04.2021 – 21.10.2021 (dzień decyzji PURE o podwyżce)

obraz 2

W dniach 21.10.2021 – 09.03.2022 (dzień decyzji PURE o podwyżce)

obraz 4

W dniach od 09.03.2022 – aktualnie

obraz 5

Najistotniejszą składową jest „Cena ciepła”. To ona stanowi główny element kosztowy. Jak widać, wzrost ceny za zakupywane ciepło wyniósł rok do roku aż 181%. Trzeba pamiętać, że niezależnie od wysokości zaliczek właścicieli, wspólnota zakupuje ciepło po cenie określonej przez dostawcę. Właścicielom powinno zależeć na wpłacaniu zaliczek możliwie jak najbardziej zbliżonych do realnego kosztu, tak by rozliczenie roku nie wiązało się dla nich z niemiłą niespodzianką w postaci kosztownych niedopłat. Z tego powodu, prosimy o sumienność przy głosowaniu uchwał w sprawie planów gospodarczych, określających wysokość zaliczek.

*Należy wiedzieć, że ceny określane przez MEC regulowane są przez centralny organ administracji rządowej – Urząd Regulacji Energetyki i każdorazowa zmiana cennika ciepłowni wymaga zatwierdzenia przez Prezesa URE. Z racji urzędowej procedury zatwierdzenia, cenniki nie są zmieniane z dnia na dzień, nie podlegają jednak też żadnym negocjacjom.

Źródło cenników: http://www.mec.kolobrzeg.pl/?taryfa-dla-ciepla,281

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne