Klauzula informacyjna dot. korespondencji

Klauzula informacyjna dot. korespondencji firmy Posesja Tuligłowski sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Posesja Tuligłowski spółka z .o.o. z siedzibą w Kołobrzegu informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Posesja Tuligłowski spółka z o.o., z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Ogrodowa 7, NIP: 6692336824, strona internetowa www.posesja.pl, telefon 94-35-48-916 (zwana dalej Spółką).
 2. Celem przetwarzania jest:
  a) przyjęcie i prowadzenie korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b) cel dowodowy będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 4. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmiotom współpracującym, podmiotom obsługującym Spółkę w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich, wspólnocie mieszkaniowej.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. korespondencji firmy Posesja Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Posesja Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie  informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Posesja Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Ks. Biskupa Czesława Domina 7/8, NIP: 6692532442, strona internetowa www.posesja.pl, telefon 94 35 48 916 (zwana dalej Spółką).
 2. Celem przetwarzania jest:
  a) przyjęcie i prowadzenie korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b) cel dowodowy będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 4. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmiotom współpracującym, podmiotom obsługującym Spółkę w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich, wspólnocie mieszkaniowej.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne